Politička obrada dijelova vlakova

Željeznički pribor "Jedanaestog petogodišnjeg razdoblja" Ministarstvo željeznica će energično razviti električne vuče lokomotiva, električne lokomotive će nositi udio transportnog opterećenja od više od 80%, a kako bi se postigla lokalizacija AC pogon lokomotiva. Podrška razvoju od 200 km na sat kako bi se prilagodila električnoj lokomotivi, energično razvija os 25 tona teške teretne lokomotive. Vlasništvo lokomotiva 2010 doseći će oko 19.000 jedinica. Željeznički pribor u razvoju brzine od 200 km i iznad ključne tehnologije na osnovi grupe, u kombinaciji s malim brojem uvođenja EMU, što je prije moguće za postizanje 200 km na sat i iznad EMU lokalizacije, te aktivno promicati brzinu od 300 km i više EMU ključni razvoj tehnologije, razvoj, kraj formiranja visokih brzina EMU proizvodnju, održavanje, rad domaćih potpornih kapaciteta. 2010 EMU konfiguracija do 1000 ili tako.